Wat en waarom Floodsax

Het nieuwe innovatieve product ‘Floodsax’ is hét alternatief voor de traditionele zandzak. Floodsax is immers de snelste, goedkoopste én de beste bescherming tegen water.

Floodsax is een zelf-zwelling waterbeschermingssysteem dat binnen enkele minuten – na contact met water - van een lichte kussensloop naar een zware zandzak verandert!

Het product is een revolutie in de bestrijding van waterschade, zware regenval en overstromingen. Floodsax kan vrijwel overal gebruikt worden: voor het afdichten van deuren, bij lekkages, gebarsten pijpen, ondergelopen kelders en overstromingen.

Het in het Verenigd Koninkrijk, vervaardigde product is gemakkelijk handelbaar door haar verpakking in dozen van 20, het is 100% milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar waardoor het na gebruik bij het huisvuil kan gedeponeerd worden.

Floodsax is een onmisbaar product voor overheden, steden, gemeenten, openbare besturen, civiele bescherming, bedrijven en natuurlijk de particuliere consument.

Hoe gebruiken

floodsax gebruikershandleiding

Floodsax kan in slechts enkele minuten van een lichte kussensloop in een zware zandzak veranderd worden.

Het enige wat us moet doen is de sloop in contact brengen met water. Het product dat vacuum verpakt per 20 in een doos zit, weegt slechts 700 g vóór opzwelling en 20 kg na 3 minuten opzwelling.

Floodsax kan dus bijna onmiddellijk voor een snelle bescherming tegen water zorgen.

Technische info

Waar zijn ze van gemaakt?
De FloodSax geweven toplaag is gemaakt van polypropyleen weefsel, de achterplaat is polypropyleen film en het absorberende medium is houtpulppluis en superabsorberend polymeer (natrium polyacrylaat verknoopt)

Zijn ze gevaarlijk?
De toplaag, achterblad en houtpulp is niet gevaarlijk onder normale omstandigheden.

Hoe zit het met het superabsorberend polymeer?
Natriumpolyacrylaat wordt niet beschouwd als irriterend onder normale omstandigheden, is niet irriterend voor de huid en is niet respiratoty irriterend bij normaal gebruik. Bij inslikken kan het irritatie van de mond, keel en maag-darmkanaal veroorzaken. Als u in contact komt met de verontreinigde floodsax kleding verwijderen. Als je het inademt en daarna klachten krijgt is beweging in de frisse lucht aan te raden en roep direct medische hulp in. Als er contact is met de huid, wassen met water en zeep. Als het in de ogen komt, was de ogen ten minste 15 minuten met stromend water en oogleden open. Als u het inslikt, de mond spoelen en veel water drinken. Geen braken opwekken. Bij spontaan braken zorg dat het braaksel kan wegvloeien om verstikking te voorkomen.

Hoe zit het als het in contact komt met de huid?
Geen van de bestanddelen worden beschouwd als irriterend voor de huid.

Wat gebeurt er als de FloodSax in brand wordt gestoken?
De toplaag polypropyleen smelt tussen de 165° C en 170° C en afbraak zal beginnen bij ongeveer 300° C met de release van de vluchtige koolwaterstoffen. Deze kunnen worden ontstoken door een vlam of een radiale warmtebron. Burning gaat gepaard met de release van vlam gesmolten druppeltjes polymeer dat aangrenzend brandbaar materiaal kan ontsteken. Koolmonoxide, kooldioxide, water en koolstof (roet) worden geproduceerd met lage concentraties van oxidatie en afbraakproducten die formaldehyde en acroleïne omvatten.

En hoe werkt het achterblad met vuur?
Wanneer homopolymere polyethyleenfolie in lucht verwarmd, zal smelten plaatsvinden bij tussen 105° C en 115° C en ontleding optreedt bij ongeveer 300° C. Als boven deze temperatuur koolmonoxide en water verwarmd plus kleine hoeveelheden van verschillende koolwaterstoffen en aldehyden leidt. De gevormde gassen kunnen ontbranden en geven warmte die de verbranding zal versnellen. Burning gaat gepaard met de release van vlammen, gesmolten druppeltjes polymeer dat aangrenzend brandbaar materiaal kan doen ontsteken. Het belangrijkste verbrandingsproduct is over het algemeen kooldioxide hoewel gebrek aan zuurstof of snel doven van het vuur vaak leidt tot aanmerkelijke niveaus van koolmonoxide, acrolein en andere giftige aldehyden.

Hoe moeten FloodSax worden bewaard?
Eenvoudig. Bewaar gewoon bij een omgevingstemperatuur. Ze kunnen met andere stoffen worden opgeslagen zonder angst voor besmetting of schade.

Welke kleur hebben FloodSax?
Wit.

En hun fysische en chemische eigenschappen?
De toplaag is geweven materiaal, achterblad is plastic folie, het absorberende medium is houtpulppluis en het superabsorberende polymeer poeder. Geen geven geen geur.

Beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming?
Er zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig en opruimen van kleine lekkages methoden niet van toepassing. Als de FloodSax verontreinigd zijn geworden draag dan handschoenen en u kunt waterdicht schoeisel en overall dragen.

Stabiliteit en reactiviteit?
Ze zijn stabiel bij omgevingstemperatuur.

Toxicologische informatie.
Alle componenten hebben een niet toxische reactie onder normale omstandigheden.

Ecologische informatie.
Geen toxicologische effect tijdens het transport, de opslag en normaal gebruik.

Afvalverwijdering.
Kunnen ingeleverd worden bij erkende stortplaatsen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Als de Floodsax alleen met water in contact is geweest, kunt u ze gewoon bij het restafval doen.

Transport informatie.
Geen specifieke instructies.

Manueel hanteren.
Een volledig opgeblazen FloodSax weegt 23kg. Klanten en gebruikers moeten zich bewust zijn van de potentiële gevaren van het hanteren van de FloodSax wanneer deze volledig opgeblazen zijn. Mechanische apparatuur zoals steekwagens of trolleys of zelfs aangedreven materieel moet worden gebruikt om zo goed mogelijk de risico's te verminderen op lichamelijk letsel met het verplaatsen van de Floodsax.

Speciale opmerking.
Deze informatie bevat geen beoordeling van de werkplek risico van de gebruiker vormen als door andere gezondheids-en veiligheidswetgeving kan worden verlangd.

Veelgestelde vragen

Wat zit er in een Floodsax?
Wol pulpdons, superabsorberend polymeer (natrium polyacrylaat, cross-linked)

Hoe kan ik de Floodsax activeren?
In het vloedwater zelf of in de gootsteen, een emmer of besproeien met een tuinslang.

Hoe lang duurt het voordat de Floodsax uitzet?
Maximaal drie minuten.

Hoe bewaar ik ze?
FloodSax komen vacuüm verpakt en hebben een minimale houdbaarheid van 5 jaar en kunnen worden opgeslagen in een magazijn, berging en in elke droge ruimte.

Hoe lang blijven de floodsax goed in opslag?
Vijf jaar.

Zijn ze giftig?
Nee, de inhoud is biologisch afbreekbaar.

Hoe kan ik de Floodsax weggooien?
Kunnen ingeleverd worden bij erkende stortplaatsen.
Mits alleen in contact geweest met water, kan het omhulsel bij het restafval en de inhoud is biologisch afbreekbaar.

Wat weegt 1 Floodsax voor gebruik?
Slechts 200 gram!

Gewicht bij volledig uitgevouwen?
Tot 23kg.

Waar zijn ze gemaakt?
UK-vervaardigd en getest.

Wat is er mis met zandzakken?
Ze zijn omvangrijk, moeilijk op te slaan, nemen heel veel ruimte in, het jute kan poreus worden en als het scheurt wordt het zand weggespoeld door het hoge water.